ติดตามสถานการณ์น้ำ

น้ำมาก

สถานี Kgt.30
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
% ความจุลำน้ำ

94.48

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำปกติ

สถานีขาณุวรลักษบุรี
ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
% ความจุลำน้ำ

84.52

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำน้อย

สถานีคลองท่าดี
ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
% ความจุลำน้ำ

16.65

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำล้นตลิ่ง

สถานีคลองบางหลวง
ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
% ความจุลำน้ำ

114

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำน้อยวิกฤต

สถานีคลองบางหลวง
ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
% ความจุลำน้ำ

9.33

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำมาก

สถานี Kgt.30
ต.หน้าเมือง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
% ความจุลำน้ำ

94.48

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำปกติ

สถานีขาณุวรลักษบุรี
ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
% ความจุลำน้ำ

84.52

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำน้อย

สถานีคลองท่าดี
ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
% ความจุลำน้ำ

16.65

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.

น้ำล้นตลิ่ง

สถานีคลองบางหลวง
ต.บางหลวงโดด อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
% ความจุลำน้ำ

114

 • ระดับน้ำ (ม.รทก.) 0.44
 • ระดับตลิ่ง (ม.รทก.) 1.70
 • ระดับท้องน้ำ (ม.รทก.) -12.60
ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 13:00 น.