ติดต่อสอบถาม

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(สำนักงานใหญ่/โรงงานนวนคร)

ที่อยู่

101/19-24 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วันเวลาทำการ

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

(โรงงานอมตะซิตี้ ชลบุรี)

ที่อยู่

700/867 หมู่ที่ 3 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ช่องทางติดต่อ

วันเวลาทำการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำแนะนำ ข้อคิดเห็น หรือข้อสงสัย
เกี่ยวกับสินค้าและบริการของคูโบต้า คุณสามารถกรอกฟอร์มด้านล่างนี้


    ท่านได้อ่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด รวมถึงเพื่อเสนอสินค้า บริการ โปรโมชั่นพิเศษ และการทำการตลาดแบบตรงแก่ท่าน พร้อมทั้งทราบดีถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุในนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือ หรือ บุคคลใด ๆ เฉพาะที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกันนี้ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในนโยบายดังกล่าว เพิ่มเติม