สื่อประชาสัมพันธ์

หลังจากสยามคูโบต้าได้พัฒนาเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นคลังความรู้สำคัญสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาค้นหา และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคนิคด้านการเกษตรและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลังจากสยามคูโบต้าได้พัฒนาเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นคลังความรู้สำคัญสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาค้นหา และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคนิคด้านการเกษตรและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions นายฮิโรโตะ คิมุระกรรมการ
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions นายฮิโรโตะ คิมุระกรรมการ
โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ระบบการจัดการเกษตรกรรมแบบครบวงจรโดยคูโบต้า ด้วยการนำระบบการทำงานมาผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ระบบการจัดการเกษตรกรรมแบบครบวงจรโดยคูโบต้า ด้วยการนำระบบการทำงานมาผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
หลังจากที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มวังขนาย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ของไทย และตอบ
หลังจากที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มวังขนาย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ของไทย และตอบ
ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไทย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างรอบด้านอีกด้วย โดยมีโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือเรียกย่อว่า KAS ระบบการจัด
ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไทย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างรอบด้านอีกด้วย โดยมีโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือเรียกย่อว่า KAS ระบบการจัด
หลังจากสยามคูโบต้าได้พัฒนาเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นคลังความรู้สำคัญสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาค้นหา และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคนิคด้านการเกษตรและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
หลังจากสยามคูโบต้าได้พัฒนาเว็บไซต์ www.kubotasolutions.com ไปเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นคลังความรู้สำคัญสำหรับเกษตรกร และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาค้นหา และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งยังเป็นช่องทางสำคัญในการนำเสนอเทคนิคด้านการเกษตรและการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions นายฮิโรโตะ คิมุระกรรมการ
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัดเผยยอดขายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกปี 2559 มียอดขายรวมปิดที่ 50,000 ล้านบาท ตั้งเป้ายอดขายในปี 2560 เติบโตขึ้น 10% ประกาศรุกตลาดพืชไร่อย่างต่อเนื่อง พร้อมขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทยให้เป็นเกษตรกรรม 4.0 ด้วยแนวคิด KUBOTA (Agri) Solutions นายฮิโรโตะ คิมุระกรรมการ
โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ระบบการจัดการเกษตรกรรมแบบครบวงจรโดยคูโบต้า ด้วยการนำระบบการทำงานมาผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ระบบการจัดการเกษตรกรรมแบบครบวงจรโดยคูโบต้า ด้วยการนำระบบการทำงานมาผสานกันอย่างลงตัว ระหว่างเทคนิคด้านการเกษตร (Agriculture Solutions) และการจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร (Machinery Solutions) ช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และมีรายได้อย่างยั่งยืน อย่างไรก็
หลังจากที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มวังขนาย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ของไทย และตอบ
หลังจากที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด และกลุ่มวังขนาย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการวังขนาย-คูโบต้า พลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ปลูกอ้อยอินทรีย์ของไทย และตอบ
ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไทย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างรอบด้านอีกด้วย โดยมีโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือเรียกย่อว่า KAS ระบบการจัด
ปัจจุบัน สยามคูโบต้า ไม่ได้เป็นเพียงผู้นำการผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียเท่านั้น แต่ยังเป็นองค์กรที่ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไทย ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจในการทำการเกษตรอย่างรอบด้านอีกด้วย โดยมีโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions หรือเรียกย่อว่า KAS ระบบการจัด
กว่า 39 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่เคยหยุดยั้งที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอย่างรอบด้าน โดยการนำ KUBOTA (Agri) Solutions ทุกคำตอบเรื่องการเกษตร มาช่วยยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรม
กว่า 39 ปีของการดำเนินธุรกิจ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่เคยหยุดยั้งที่จะส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยให้มีความรู้ความสามารถในการทำเกษตรอย่างรอบด้าน โดยการนำ KUBOTA (Agri) Solutions ทุกคำตอบเรื่องการเกษตร มาช่วยยกระดับเกษตรกรรมไทย ด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรม
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 38 ปี ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ผ่านการดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและราย
บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งอยู่เคียงข้างเกษตรกรไทยมายาวนานกว่า 38 ปี ได้มุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทย ผ่านการดำเนินโครงการ KUBOTA (Agri) Solutions มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและราย
ภายหลังจาก สยามคูโบต้าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ในการร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ปลูกจนถึงขุดเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเกษตร
ภายหลังจาก สยามคูโบต้าได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธมิตรเครือข่ายที่ร่วมสนับสนุน โครงการ KUBOTA (Agri) Solutions ในการร่วมกันพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ปลูกจนถึงขุดเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เพื่อช่วยเกษตร
กว่า 40 ปีที่สยามคูโบต้าเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียนได้เติบโตและยืนหยัดในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้า และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้มีการคิดค้นเทคโนโลยี
กว่า 40 ปีที่สยามคูโบต้าเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องจักรกลการเกษตรในอาเซียนได้เติบโตและยืนหยัดในการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยให้ก้าวหน้า และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา สยามคูโบต้าได้มีการคิดค้นเทคโนโลยี
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างรายได้เพิ่ม เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สยามคูโบต้าได้สนับสนุนเกษตรกรไทยมาโดยตลอด เพราะนอกจากจะทำให้มีรายได้เสริมแล้ว ยังเกิดความคุ้มค่าในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในทุกฤดูกาลเพาะปลูกอีกด้วย ไม่เพียงเฉพาะการปลูกข้าวเท่านั้น
การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเล็งเห็นถึงโอกาสการสร้างรายได้เพิ่ม เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สยามคูโบต้าได้สนับสนุนเกษตรกรไทยมาโดยตลอด เพราะนอกจากจะทำให้มีรายได้เสริมแล้ว ยังเกิดความคุ้มค่าในการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในทุกฤดูกาลเพาะปลูกอีกด้วย ไม่เพียงเฉพาะการปลูกข้าวเท่านั้น