ประโยชน์ของดินทรายมีอะไรบ้าง? ปลูกพืชอะไรดีที่สุด ?

ประโยชน์ของดินทรายมีอะไรบ้าง ? ปลูกพืชอะไรดีที่สุด ?

ประโยชน์ของดินทรายมีอะไรบ้าง ดินทรายเหมาะกับการปลูกพืชอะไร คำถามที่เกษตรกรไทย
หลาย ๆ ท่านอาจกำลังต้องการคำตอบ เพราะดินทรายนั้นมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่หากนำไปใช้ปลูกพืช
อาจมีความยากลำบากพอสมควร แต่ถ้าเราค้นหาให้ลึกมากขึ้น จะพบว่าดินทรายก็มีประโยชน์อยู่ไม่น้อย ประโยชน์ของดินทรายและพืชที่ควรปลูกมีอะไรบ้าง KUBOTA (Agri) Solutions มาสรุปให้กับคุณแล้ว

ดินทรายคืออะไร

ดินทราย คือ ดินที่ไม่มีโครงสร้าง มีทรายผสมอยู่มากกว่าร้อยละ 85 อนุภาคใหญ่ที่สุดใน ดินปลูกพืช ทุกประเภท จนสามารถแยกดินเป็นเม็ดได้ ดินทรายมีเนื้อหยาบ แห้ง สาก ยึดติดยาก มีช่องว่างเยอะ
ถ้าสัมผัสในสภาพที่แห้งจะสากมือ ถ้าในสภาพชื้นจะเป็นก้อนหลวม ๆ แต่สัมผัสจะแตกออกจากกันทันที
จึงระบายน้ำและอากาศได้ดี อุ้มน้ำต่ำ น้ำซึมผ่านง่ายมาก น้ำจะซึมหรือระบายผ่านไปเลย จึงยึดธาตุอาหาร
ได้น้อย ทำให้พืชเจริญเติบโตยาก รวมถึงเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย การนำดินทรายมาใช้
จึงเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขดินก่อนเสมอ เพื่อดึงประโยชน์ของดินทรายออกมาให้มากที่สุด

ประโยชน์ของดินทราย

การปรับปรุงดินทรายให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก

การปรับปรุงแก้ไขดินทรายให้เหมาะสมกับการใช้งาน เพิ่มประโยชน์ของดินทราย ทำได้ผ่านขั้นตอนดังนี้

 1. เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินทรายด้วยอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก หรือปลูกพืช ตระกูลถั่ว แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดูดซับธาตุอาหารพืช
  และความสามารถในการอุ้มน้ำแก่ดินปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดินทำให้ดินมีการเกาะยึดตัว
  ดีขึ้น
 2. ปลูกพืชคลุมดิน ป้องกันดินถูกชะล้าง เช่น ใบต่างเหรียญ ถั่วลิสงเลื้อย หญ้าเกล็ดหอย ผักแว่น
 3. ใช้ปุ๋ยเคมี ช่วยพัฒนาดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมาก และมีปริมาณธาตุอาหารพืชไม่เพียงพอ
  ซึ่งดินทรายควรใช้ปุ๋ยเคมีที่มีความเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก โดยใช้ปุ๋ยเคมีที่ละลายช้าแบ่งใส่ครั้งละน้อย ๆ เป็นระยะ ใส่ในขณะที่ดินมีความชื้นเหมาะสมและควรใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์หรือใช้ปุ๋ยเคมี
  ตามค่าวิเคราะห์ดิน จะดีที่สุด

หากคุณอยากรู้ขั้นตอนปรับปรุงดินทรายอย่างละเอียด ทำตามง่าย ๆ รับชมวิดีโอประกอบได้เลย
คลิกที่นี่

ต้นกำเนิดของดินทราย

ดินทรายเกิดจากการสลายตัวผุพังโดยตรงจากหิน แร่ และซากสิ่งมีชีวิต บริเวณนั้นๆ หรือถูกเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น โดยน้ำ ลม หรือธารน้ำแข็ง หรือการเคลื่อนย้ายมาสะสมบริเวณเชิงเขาตามแรงโน้มถ่วง
ซึ่งต้นกำเนิดดินทราย เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดดินที่แตกตัวผุพังสลายตัวมาจากหินทราย แร่องค์ประกอบ
ส่วนใหญ่เป็นพวกแร่ที่ทนทานต่อการสลายตัว มีสีจาง เช่น ควอตซ์ หินแกรนิต หินปูน  เมื่อพัฒนา
จนกลายเป็นดิน จะให้เนื้อดินหยาบเป็นทราย มีสีจาง มีธาตุอาหารพืชน้อย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

ประโยชน์ของดินทรายสำหรับงานเกษตรมีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของดินทรายสำหรับงานเกษตร มีทั้งหมด 4 ข้อดังนี้

1.    ใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยได้ดี

ประโยชน์ของดินทรายข้อแรก คือการใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำน้อยได้ดี เช่น

 • พืชทะเลทราย พืชทนแล้ง พืชตระกูลถั่วยืนต้น เช่นกระบองเพชร กระถินเทพา ทองหลาง
  ยูคาลิปตัส ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว อ้อย และพืชไม้พุ่ม
 • ไม้ดอก เช่น ดอกชบา กุหลาบ คุณนายตื่นสาย
 • พืชหัว เช่น แครอท พาร์สนิป มันฝรั่ง  มันสำปะหลัง
 • ผัก และพืชอื่น ๆเช่น สตรอเบอร์รี่ พริก ข้าวโพด บวบ กระหล่ำปลี และมะเขือเทศ

ถ้าคุณอยากรู้เกี่ยวกับดินที่เหมาะกับการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ คลิกที่นี่ได้เลย

ปลูกอ้อย
ปลูกมันสำปะหลัง

2.    ระบายน้ำได้ดี เหมาะต่อการนำระบบน้ำเข้ามาปรับใช้ เพื่อใช้น้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของดินทรายที่เด่นอีกข้อ คือการปรับปรุงระบบน้ำบริเวณพื้นที่เพาะปลูกดินทราย
เช่น ‘ระบบน้ำหยด’ สามารถช่วยประหยัดน้ำแก่งานเกษตร และเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกพืชขึ้นอีกระดับ
เพราะดินทรายระบายน้ำได้ดีมากนั่นเอง

ระบบน้ำหยด คือ การให้น้ำแก่พืชผ่านหัวน้ำหยด ที่จะหยดลงสู่บริเวณรากสม่ำเสมอ ไม่เปลืองน้ำ อัตรา 4-20 ลิตร/ชั่วโมงหรือตามกำหนด ทำให้ดินทรายมีความชื้นคงที่เสมอ น้ำไม่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ เป็นการให้น้ำเฉพาะจุด แม้ดินทรายจะอุ้มน้ำได้ไม่ดีเป็นทุนเดิม

3.    ปลูกพืชอาหารสัตว์

ประโยชน์ของดินทรายอีกข้อคือการใช้ปลูกพืชเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ได้หลากหลาย ช่วยประหยัดค่าอาหารลงพอสมควร โดยตัวอย่างพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ดินทรายปลูกได้ มีดังนี้

 • หญ้าซิกแนลเลื้อย
 • หญ้าซิกแนลนอน
 • ถั่วลิสงนา
 • ถั่วลิสงเถา
 • ทองหลาง
 • กระถิน
 • หญ้าแพงโกล่า
 • หญ้าอะตราตั้ม
 • หญ้าพลิแคทูลั่ม
ใบทองหลาง

ขอบคุณภาพจาก Wikimedia

4.    ปลูกพืชนิยมในไทย

ประโยชน์ของดินทรายข้อสุดท้ายคือการใช้ปลูกพืชเศรษฐกิจไทยได้หลากหลายชนิด เช่น อ้อย
มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน มะม่วง กล้วย มะพร้าว แตงโม มะละกอ ฟักทอง คะน้า ผักกาดหอม
แตงกวา มะเขือเทศ มะระ ซึ่งการปลูกพืชหลากหลายสลับกันไป นับว่าเป็นการปลูกพืชหมุนเวียน
ที่ช่วยกักเก็บแร่ธาตุ ความชุ่มชื้น เพิ่มอินทรีย์วัตถุในการปลูกพืชอื่น ๆ ในอนาคตอีกด้วย

การปลูกพืชหมุนเวียน ดียังไง คลิกเลย!

การจัดการดินทรายที่ยั่งยืนสำหรับงานเกษตร

การจัดการดินทรายที่เหมาะสม ทำได้ผ่านการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกัน
การชะล้างพังทลายของดิน การใช้วัสดุคลุม ดินเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำและรักษาความชื้นไว้ในดิน
การจัดการน้ำที่เหมาะสมเพื่อให้การใช้น้ำเป็นไปอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ เช่น การให้น้ำแบบหยด
เป็นต้น หรือขุดสระเพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงที่พืชขาดน้ำ รวมไปถึงการเลือกชนิดพืชปลูกที่เหมาะสม
ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ใช้น้ำน้อยมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น เช่น ถั่วเหลืองฝักสด ถั่วเขียว ข้าวโพดหวาน
ข้าวโพดฝักอ่อน หรือการปลูกพืชแบบหมุนเวียนไร่นาสวนผสม

สรุปทั้งหมด เกี่ยวกับประโยชน์ของดินทราย

แม้ดินทรายอุ้มน้ำได้ต่ำและดูมีข้อเสียเยอะที่สุดจากดินทุกชนิด แต่หากจัดการได้อย่างเหมาะสมจะพบว่าประโยชน์ของดินทรายมีอยู่มากมาย สามารถนำไปปลูกพืชได้นานาชนิด ที่เรียกได้ว่าหากวางแผน
ปลูกพืชหมุนเวียนถูกต้องจะสามารถสร้างผลกำไรได้ตลอดแทบทั้งปีเลยทีเดียว

ดาวน์โหลด :

ที่มาของข้อมูล :

บทความที่เกี่ยวข้อง

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกข้าวหอมมะลิหนองผักบุ้งพัฒนา จ.เพชรบูรณ์ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พื้นที่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่ม จากการปลูกพืชหลังนา เป็นหนึ่งแนวทางที่สยามคูโบต้าได้สนับสนุนพี่น้องเกษตรกรไทยมาโดยตลอด เพราะนอกจากจะทำให้มีรายได้เพิ่มแล้ว ยังเกิด
ปัจจุบันนี้การทำการเกษตรปลูกพืชด้วยวิถีอินทรีย์กำลังมาแรง และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นกอบเป็นกำ เพราะราคาพืชผักผลไม้ที่ปลูกด้วยระบบอินทรีย์มีราคาสูงกว่าพืชที่ใช้สารเคมีเกือบเท่าตัว และยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักชีวิตตนเอง และครอบครัวด้วย เกษตรกรหลายท่านที่ยังคงใช้สารเคมีเพราะคิดว่าการ