ประโยชน์ของดินร่วนมีอะไรบ้าง? ดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด

ประโยชน์ของดินร่วนมีอะไรบ้าง? ดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืช
ชนิดใด

ประโยชน์ของดินร่วน ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมนั้นมีมากมาย เพราะดินร่วนเป็นดินที่มี
คุณสมบัติเด่นในเรื่องของการระบายน้ำได้ดี แต่ไม่เร็วเกินไป ช่วยให้รากพืชสามารถดูดซึมน้ำและธาตุอาหาร
ได้เพียงพอ ดินร่วนยังมีความสามารถในการกักเก็บน้ำได้ดี ช่วยให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ ทั้งยังมีโครงสร้างดินที่ดี ช่วยให้อากาศสามารถถ่ายเทไปสู่พืชได้เป็นอย่างดี

ในบทความนี้ KAS หรือ Kubota (Argi) Solutions เลยขอมาบอกถึง ประโยชน์ของดินร่วนมีอะไรบ้าง?  และที่จริงแล้ว ดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืชชนิดใด เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้
กับการทำเกษตรกรรมของคุณ

ดินร่วน คืออะไร ?

ดินร่วน คือดินที่มีส่วนผสมของอนุภาคดินเหนียว ทราย และตะกอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกัน ทำให้มีสมบัติทางกายภาพที่ดีต่อการเจริญเติบโตของพืช ในปัจจัยต่าง ๆ เช่น มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี
แต่ไม่เร็วเกินไป ช่วยให้รากพืชสามารถดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้เพียงพอ มีความสามารถในการกักเก็บน้ำ
ได้ดี ช่วยให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอ มีโครงสร้างที่ดี ช่วยให้อากาศสามารถถ่ายเทได้ดี จึงเป็นดินที่เหมาะ
กับการปลูกพืช สำหรับเกษตรกรไทย แต่ในธรรมชาติมักไม่ค่อยพบ แต่จะพบดินที่มีเนื้อดินใกล้เคียงกันมากกว่า

ภาพจาก backyard boss

ประโยชน์ของดินร่วนมีอะไรบ้าง ?

ประโยชน์ของดินร่วน ที่เกี่ยวข้องกับการทำเกษตรกรรมนั้นมีมากมาย เป็นดินที่มีคุณสมบัติเหมาะกับ
การเพาะปลูกพืชและทำการเกษตรมากที่สุด ในส่วนนี้เราลองมาดูกันว่าประโยชน์ของดินร่วนนั้นมีอะไรบ้าง

ช่วยเพิ่มผลผลิตของพืชที่ปลูก

ดินร่วนช่วยให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดี มีพื้นที่ในการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารมากขึ้น ส่งผลให้พืชได้รับ
สารอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ เจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งในดินร่วนยังพบแร่ธาตุแคลเซียมในปริมาณที่สูง
เมื่อเทียบกับดินประเภทอื่น ๆ จึงสามารถให้ผลผลิตทางการเกษตรได้ดี

ช่วยป้องกันรากพืชไม่ให้เสียหาย

การปลูกพืชในดินร่วนจะสามารถช่วยป้องกันรากพืชจากแรงลม เพราะดินร่วนมีโครงสร้างเป็นเม็ด
หลวม ๆ ช่วยให้รากพืชสามารถแทรกตัวเข้าไปได้ง่าย รากพืชจึงสามารถยึดเกาะกับดินได้ดี ป้องกันไม่ให้
รากพืชถูกลมพัดหรือน้ำพัดพาไป

ช่วยป้องกันดินไม่ให้เกิดการพังทลาย

ดินร่วนมีโครงสร้างที่ดี ช่วยให้ดินมีความคงตัว ไม่เกิดการพังทลายได้ง่าย อีกทั้งเป็นดินที่เมื่อเกิดฝนตกขึ้นจะไม่เป็นดินที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังแฉะชื้นมากจนเกินไป ส่งผลให้ต้นไม้หรือพืชที่ปลูกไม่เสียหายตาม
ล้มตายสภาพอากาศ (ยกเว้นกรณีอากาศเลวร้ายจริง ๆ) จึงทำให้ดินร่วนจึงเหมาะสำหรับการปลูกพืช
มากที่สุด อย่างพืชทางการเกษตร ไม้ยืนต้น ไม้ดอกและไม้ประดับ

ภาพจาก howstuffworks

ช่วยดูดซับสารพิษ เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับพืช

ประโยชน์ของดินร่วน นั้นถือว่าเป็นดินที่มีความสามารถในการดูดซับสารพิษในดินได้ดี ช่วยลดปริมาณ
สารพิษในดิน ทั้งยังช่วยกักเก็บน้ำและธาตุอาหารในดิน ดินร่วนมีความสามารถในการกักเก็บน้ำ
และธาตุอาหารได้ดี ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ

ดินร่วนเหมาะกับการเพาะปลูกพืชชนิดใดบ้าง ?

ดินร่วนนั้นถือเป็นประเภทของดินที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชมากกว่าดินชนิดอื่นเพราะเป็นดิน
ที่มีความชุ่มชื้นพอเหมาะ แต่พืชบางชนิด เช่น พืชผักสวนครัว ไม้ดอก และไม้ประดับ ต้องการดินร่วน
เป็นพิเศษ เนื่องจากดินร่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง และสวยงาม

  • พืชผักสวนครัว เช่น ผักคะน้า ผักกาดหอม ผักคะน้าฮ่องเต้ ผักสลัด ฯลฯ ต้องการดินร่วนที่มีอินทรียวัตถุสูง ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี พืชจึงสามารถ
    ดูดซึมน้ำและธาตุอาหารได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้เร็ว ให้ผลผลิตสูง และมีคุณภาพดี
  • ไม้ดอก เช่น กุหลาบ ดาวเรือง เบญจมาศ ฯลฯ ต้องการดินร่วนที่มีโครงสร้างดี ช่วยให้รากพืชยึดเกาะกับดินได้ดี ป้องกันไม่ให้รากพืชเสียหาย ไม้ดอกจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี และออกดอกสวยงาม
  • ไม้ประดับ เช่น ต้นเฟิร์น ต้นบอนสี ต้นปาล์มไผ่ ฯลฯ ต้องการดินร่วนที่มีความชื้นสูง ช่วยให้ดิน
    ชุ่มชื้นอยู่เสมอ ไม้ประดับจึงสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสวยงาม

นอกจากนี้ ประโยชน์ของดินร่วนยังสามารถใช้ปลูกพืชชนิดอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น พืชไร่
พืชสมุนไพร ไม้ยืนต้น เป็นต้น โดยพืชแต่ละชนิดจะมีความต้องการประเภทของดินที่แตกต่างกันไป
แนะนำว่าเกษตรกรจึงควรศึกษาความต้องการของพืชแต่ละชนิดก่อนทำการเพาะปลูก

อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง : รู้หรือไม่? ดินที่เราใช้ปลูกพืชเป็นดินประเภทไหนบ้างและแต่ละประเภทของดินมีคุณสมบัติอย่างไร

ดินร่วน ซื้อที่ไหน ?

ดินร่วนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไป หรือร้านขายอุปกรณ์การเกษตร โดยดินร่วนที่จำหน่าย
จะมีทั้งดินร่วนสำเร็จรูปและดินร่วนที่ผสมเอง โดยดินร่วนสำเร็จรูปเป็นดินร่วนที่ผลิตจากโรงงาน
มีส่วนผสมของดินเหนียว ทราย และวัสดุอินทรีย์ โดยดินร่วนสำเร็จรูปจะมีราคาสูงกว่าดินร่วนที่ผสมเอง
แต่มีความสะดวกในการนำไปใช้

ส่วนดินร่วนที่ผสมเองสามารถทำได้โดยผสมดินเหนียว ทราย และวัสดุอินทรีย์ในสัดส่วนที่เหมาะสม
โดยอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผสมดินร่วนคือ ดินเหนียว 1 ส่วน ทราย 2 ส่วน และวัสดุอินทรีย์
1 ส่วน ซึ่งวัสดุอินทรีย์ที่สามารถใช้ผสมดินร่วนได้ เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยหมัก ใบไม้ผุ เป็นต้น โดยวัสดุอินทรีย์
จะช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ทำให้ดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

นอกจากนี้ ดินร่วนยังสามารถหาซื้อได้ตามเว็บไซต์ออนไลน์ หรือสั่งซื้อผ่านแอปพลิเคชันจัดส่งสินค้า
โดยราคาของดินร่วนจะแตกต่างกันไปตามคุณภาพและปริมาณ แนะนำว่าก่อนการซื้อต้องดูส่วนประกอบ
ของดินหรือสอบถามกับร้านค้าอุปกรณ์การเกษตรก่อนเสมอ

สรุป ประโยชน์ของดินร่วน

ดินร่วนเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิด แต่พืชบางชนิด เช่น พืชผักสวนครัว ไม้ดอก และไม้ประดับ ต้องการดินร่วนเป็นพิเศษ เนื่องจากดินร่วนช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง และสวยงาม แต่ทั้งนี้
ต้องอย่าลืมการดูแลรักษาดินร่วนให้มีคุณภาพดีอยู่เสมอ ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์เป็นประจำ เพื่อเพิ่มปริมาณ
อินทรียวัตถุในดิน ใส่ปุ๋ยเคมีตามความจำเป็น เพื่อเติมธาตุอาหารที่พืชต้องการ ระบายน้ำและกำจัดวัชพืชอย่างสม่ำเสมอ ป้องกันการบุกรุกของสัตว์ต่าง ๆ

สำหรับเกษตรกรท่านใดที่ต้องการทราบข้อมูลความรู้ที่จำเป็นต่อการทำการเพาะปลูกและการทำเกษตร
ให้ได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ต้องอย่าลืมติดตามความรู้ด้านการเกษตรยุคใหม่ได้ทุกสัปดาห์ที่เว็บไซต์ KAS Kubota (Argi) Solution คลังความรู้เพื่อเกษตรกรไทยทุกคน 

อ้างอิงข้อมูล : สำนักงานการพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ดาวน์โหลด :

ที่มาของข้อมูล :

บทความที่เกี่ยวข้อง

หนอนผีเสื้อหัวกะโหลก (Acherontia styx ; Death’s head hawk month) หรือเกษตรกรมักจะเรียกว่า “หนอนแก้ว” เป็นแมลงศัตรูที่มีพืชอาหารกว้าง พบในถั่วงา มะเขือ ยาสูบ มันเทศ ม่านบาหลี และแตง เป็นต้น วงจรชีวิตของหนอนผีเสื้อหัวกะโหลกใช้เวลา 49-56 วัน ผีเสื้อเพศเมียหนึ่งตัววางไข่ได้ประมาณ 125-156
วัตถุประสงค์หลักของการเตรียมดินคือสร้างสภาพที่เหมาะสมต่อการปลูกและการเจริญเติบโตของข้าว ช่วยควบคุมวัชพืช โรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าวบางชนิด การเตรียมดินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณสมบัติดิน สภาพแวดล้อมในแปลงนาก่อนปลูกและวิธีการปลูก โดยไถดะ ไถแปร คราด และทำเทือก